Nästa Vecka!

Lite info. angående nästa vecka (v.38)

Helene och Mattias är i Sälen med årskurs 1, måndag – onsdag (Samling vid Blå Hallen 08.50). Viktigt att NI har koll på träningsschemat för Ulf är själv på skolan.

Ändring Kruthusloppet kl.10.00, Torsdag 18/9

Åk. 2 & 3 har Ishallen på Tisdag 10.30 – 12.30

Unknown

/ Mattias