Beställa från POC

Under fliken utrustning kan du som elev nu beställa hjälmar och goggles från POC.
Priser finns på kontoret.

Ulf Olmats