Föreläsning!

Glöm inte föreläsningen i morgon, Torsdag!

Ettorna: 09:00 – 10:00 Miniaulan

Tvåorna och treorna: 10:00 – 12:00 Miniaulan