Årskurs 3, återlämning av datorer

Hej

Nu är det dags för återtag av datorer för de elever som går ut i vår. Lin Education kommer hit den 9 juni mellan kl 09.00-12.00.
För de elever som vill köpa sin dator så kostar den 4.000:-. Detta pris har Lin fastställt och är utanför vårat påverkansområde.

Vi samlar in datorerna på vårt kontor där ni kan få tvättlappar och göra de ”snygga”.
Kom ihåg era kartonger som ni fick datorerna i skall vara med!!!
Senast kl 10.00 lämnar ni in på kontoret.
Tackar!!!