Skolavslutning Åk1 & Åk2

Torsdagen 12 juni:

Mentorstid 09.00.10.00 J226

Stora Aulan 10.15 – 11.00

Lunch 11.00

Slut / Glad sommar