Monthly Archives

mars 2020

Klipp från skolans hemsida

Malung-Sälens gymnasieskola stänger från och med onsdag 18 mars

På en presskonferens meddelade statsministern och utbildningsministern att landets gymnasieskolor, komvux och högre studier rekommenderas att stänga från och med i morgon onsdag 18 mars, för att undvika vidare smittspridning.

Information till elever och vårdnadshavare angående skolans stängning p g a coronavirus fr om onsdag 18 mars

 • Undervisningen går enligt schema. All undervisning som går att sköta på distans /fjärrundervisning i realtid ska utföras så. Distans-/fjärrnärvarande elev markeras som ”Närvarande” i Dexter.
 • Viktigt att elever kollar sin mejl varje dag för uppdateringar av undervisningen.
 • Eleverna måste ta med sig läromedel hem för att kunna delta i undervisningen. Elever kontaktar mentor om hen behöver in på skolan och hämta saker.
 • Lärare kollar att elever deltar i lektionerna och att kvitterar lektionerna i Dexter (t ex börja och avsluta varje lektion med ett google-meet)
 • CSN informerar att elever på skolor som stänger får behålla studiestödet. Du behöver dock vara närvarande digitalt och delta i undervisningen som ges via Google Meet och Classroom.
 • Alla praktiska moment ställs in (idrottskurser, yrkeskurser, estetkurser) och ersätts med teoretisk undervisning där det går.
 • Alla lokaler där det bedrivs undervisning är stängda för elever (skolan, fabriken, IMEX, blå hallen, gymmet et c).
 • Håll koll på hemsidan (www.malungsalensgymnasieskola.se) för uppdaterad information om skolans stängning.
 • Elever kan vara på APL om inte arbetsgivaren säger något annat. Vi kan inte erbjuda något alternativ till APL så länge skolan är stängd.
 • Vid problem med datorn, kontakta IT-tekniker Jonas Hinders (0280-18680)
 • Vid frågor och funderingar – kontakta mentor eller berörd personal.
 • Stängningen av skolan pågår tills vi får rekommendation om att öppna igen.

Vid frågor rörande stängningen, kontakta personalen via deras personliga mejl eller via infoMSG@vduf.se.

Följ också informationen på Folkhälsomyndigheten och krisinformation.