Monthly Archives

augusti 2018

Förväntningar

Under den första tiden på Skidlärargymnasiet har vi jobbat mycket med sammanhållning och lära känna varandra. Som ett led i detta har eleverna illustrerat sina förväntningar på sina kommande år. Tavlorna har satts ihop efter ett mönster som eleverna inte känt till. De har dock haft instruktioner att förhålla sig till som gjort att det blivit möjligt att sätta ihop allt igen.