Träningsschema

Träningsschema Skidlärargymnasiet

Det kan ske vissa ändringar beroende på väder och vind samt annat mindre påverkbart. Aktiviteter inom parentes är ej definitiva. 

Ulf & Mattias