2013-01-20 13.57.22

Tony slänger en 180° med Stockholm som bakgrund