2013-01-20 10.23.46

Våran plats i solen tillsammans med Friluftsfrämjandet…